เข้ารหัสถอดรหัสออนไลน์

เข้ารหัสและถอดรหัสเครื่องมือ คุณเคยสงสัยว่าทำไมบาง url มีอักขระแปลก? โอกาสที่มันจะเป็น 'Url เข้ารหัส' คุณเป็นโปรแกรมเมอร์และจำเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลการใช้ชุดตัวอักษรที่ จำกัด อาจจะเป็นสำหรับการถ่ายโอนอีเมล์ (MIME)? ทำไมไม่ Base64 เข้ารหัส ใช้การเข้ารหัสออนไลน์ฟรีและเครื่องมือถอดรหัสด้านล่างเพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลของคุณ

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see ความเป็นส่วนตัว for details). You will only see this message once.

'