ฟังก์ชั่นแฮออนไลน์

ขั้นตอนวิธีกัญชาให้โดย String แปลงเป็นฟังก์ชันการเข้ารหัสลับที่พบบ่อย ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัสลับที่เป็นขั้นตอนการแปลงวิธีหนึ่งที่จะบล็อกโดยพลการของข้อมูลและการส่งกลับสตริงบิตขนาดคงที่ (การเข้ารหัสลับ) มูลค่ากัญชาดังกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจกับข้อมูลที่จะเปลี่ยนค่าแฮช ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสมักจะเรียกว่า "ข้อความ" และค่าแฮบางครั้งเรียกว่าข้อความย่อยหรือเพียงแค่ย่อย ใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณค่าแฮชจากข้อมูลสตริงโดยพลการ

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see ความเป็นส่วนตัว for details). You will only see this message once.

'