Funcions Hash Online

Els algoritmes hash proporcionats per convertir la sèrie són funcions hash criptogràfiques comuns. Una funció de hash criptogràfica és un procediment de conversió d'una manera que pren un bloc arbitrari de dades i retorna una cadena de bits de grandària fixa, la (criptogràfic) valor de hash, tal que un canvi accidental o intencionada a les dades canviarà el valor hash. Les dades que es codifiquen sovint es diu el "missatge", i el valor hash és de vegades anomenat el resum del missatge o simplement digerir. Utilitzeu les eines a sota per calcular fàcilment el valor hash a partir de dades de cadena arbitràries.

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see Intimitat for details). You will only see this message once.

'